Werkwijze factoring in 5 stappen

U heeft de term vast wel eens gehoord: factoring. Maar wat houdt dit nu precies in en hoe gaat dit in z’n werk? Eigenlijk is het heel simpel. Een factormaatschappij neemt uw factuur over. Binnen 24 uur wordt het factuurbedrag op uw rekening overgemaakt. Iets wat CS Factoring uniek maakt is onze werkwijze factoring. Wij leveren maatwerk doordat we per bedrijf bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

Hoe werkt factoring?

Factoring is het financieren van facturen. Deze moderne manier van financieren kent verschillende vormen, maar blijft in de basis hetzelfde. U als ondernemer draagt uw facturatie over aan een gespecialiseerd bedrijf. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct het uitstaande bedrag. De factormaatschappij neemt het debiteurenbeheer over en u hoeft niet te wachten op onbetaalde facturen. Zo kan uw bedrijf sneller groeien. Wij leggen onze werkwijze factoring graag aan u uit.

  • Stap 1: Wanneer u een factuur verzendt aan uw klant, stuurt u deze tegelijkertijd digitaal naar CS Factoring.
  • Stap 2: Binnen 24 uur maken wij het aankooppercentage van het factuurbedrag aan u over, minus aftrek van het voorschot factorloon.
  • Stap 3: Wij nemen het beheer van uw debiteuren over. Bij overschrijding van de betalingstermijn nemen wij contact op met uw debiteur. Mochten tijdens dit debiteurenbeheer problemen, onduidelijkheden of betwistingen met betrekking tot de vorderingen naar voren komen, dan koppelen wij dit aan u terug. U kunt met deze informatie actie ondernemen. Het debiteurenbeheer wordt schriftelijk en telefonisch uitgevoerd. Hierbij nemen wij een zakelijke en professionele houding aan waarbij wij de zakelijke relatie met uw klant niet uit het oog verliezen.
  • Stap 4: De debiteur betaalt de factuur rechtstreeks aan CS Factoring. U kunt te allen tijde eenvoudig de status van uw factuur online inzien.
  • Stap 5: Naar aanleiding van de betaling van uw debiteur, wordt er een eindafrekening opgesteld en het restant naar u overgemaakt minus het werkelijk gerealiseerde factorloon.

 

Informatie aanvragen

American Factoring: maximale flexibiliteit

CS Factoring maakt gebruik van American Factoring. Deze vorm levert voor u maximale flexibiliteit op. Los van de kredietwaardigheid van uw klant, welke wij toetsen, bepaalt u eigenlijk zo goed als alles. Zo kiest u zelf welke factuur u wel of niet verkoopt wanneer u over het geld wilt beschikken en voor hoe lang. Daarnaast betekent de werkwijze factoring van CS Factoring dat wij uw debiteurenbeheer overnemen waardoor u zonder frustratie kunt communiceren met uw klanten. U factureert, wij betalen u uit en zorgen vriendelijk doch professioneel voor het debiteurenbeheer. CS Factoring is niet verbonden aan een bank. Daardoor kunnen wij u op maat van dienst zijn.

Complete ontzorging van uw bedrijf

Wij bieden een laagdrempelig product dat ervoor zorgt dat ondernemers naast het verkrijgen van een snelle financiering, het debiteurenbeheer en de bijbehorende administratie niet meer zelf hoeven te doen. Onze werkwijze factoring biedt u dus complete ontzorging. In tegenstelling tot traditionele factoring wordt bij American Factoring de factormaatschappij eigenaar van de factuur en draagt deze zorg voor de inning van de facturen.

Waarom onze werkwijze factoring?

Door onze werkwijze factoring worden wij als factormaatschappij als het ware partner in het managen van kredietrisico’s. Door te beoordelen wat de financiële situatie is van de debiteur, kan tijdig gewaarschuwd worden voor eventuele betalingsrisico’s. Tevens wordt een deel van de administratie uit handen genomen met het debiteurenbeheer wat wij oppakken. Daardoor kan een zelfstandig ondernemer zich richten op de business in plaats van het nabellen van onbetaalde facturen.

Door het verkopen van vorderingen, verbetert tevens de cashflow. Of zoals in de Telegraaf-bijlage Risicomanagement (2014) beschreven wordt: ‘American Factoring voorkomt ‘rood staan’ bij de bank. De liquiditeit van het eigen bedrijf kan hierdoor meegroeien met de omzet en daardoor beter gepland worden, waardoor vervolgens kortingen bij leveranciers bedongen kunnen worden’. Wilt u meer informatie over de diensten die wij leveren? Neem dan direct contact met ons op of vraag een offerte aan!

 

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over factoring? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Informatie aanvragen