Privacy

Op onze website wordt bij enkele onderdelen gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Met deze gegevens wordt door ons zorgvuldig omgegaan.

Doeleinden van gegevensverwerking

  • Het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van CS Factoring.
  • Het beoordelen en accepteren van u als (toekomstige) klant.
  • Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten.
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven.

Aanpassing persoonsgegevens

CS Factoring zal alle gegevens die door u worden verstrekt strikt vertrouwelijk bewaren. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om de site te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Dit gebeurt onder meer aan de hand van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte wegpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Wijzigingen Privacy statement

CS Factoring behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.